c1

Parkering

Endast markerade parkeringsplatser får användas för uppställning av bilar. Husvagnar och tält hänvisas till Sjöstugans campingplats, Älmhult.

c2

Eldning

Får endast förekomma på iordningsställda eldplatser framför vindskydd. När allmänt eldningsförbud råder, gäller detta även för eldningsplatser inom fiskevårdsområdet.

c3

Sanitärt

Skräpa inte ner, använd toaletter och sopsäckar.

c4

Övrigt

Undvik att störa djurlivet vid ån. Var aktsam om växter. Uppträd på sådant sätt att du inte stör de som bor i närheten av ån. Respektera förbud mot bilkörning på enskilda vägar. Kör försiktigt.