1Fisket i Helge å (sträcka B till F på kartan) är tillåtet i perioden från den 1 april till den 15 oktober.

2Fiskekortets giltighet är angivet på kortet och berättigar till fångst av 2 ädelfiskar per dag för dagkort och 3-dagars kort. För årskort gäller dessutom en maxfångst på 25 ädelfiskar. Vid uppfylld fångstkvot avslutas fisket alt. löses nytt fiskekort.

3Harr är fredad och ska återutsättas i oskadat skick. Det är förbjudet att fiska efter mal som är fridlyst i Sverige. Vid oavsiktlig fångst av mal ska denna omgående släppas tillbaks i ån. Fisk som sätts tillbaks ska ej tas upp ur vattnet, lossa kroken medan fisken ligger kvar i vattnet.

4Fiskeförbud råder på markerat område vid Gustavsfors och vid Brokabygden.

5På sträckor med spinnfiske avses fiske med drag, jigg, spinnare, wobbler och kastflöte.

6Fiske från båt, flytring eller kanot är förbjudet i Helge å (B – F).

7Den som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande, kan avstängas från vidare fiske inom Gustavsfors FvO.

8Vid fiske utan giltigt fiskekort beslagtas utrustningen och händelsen polisanmäles.