c1Fisket i Helge å (sträcka B till F på kartan) är tillåtet i perioden från den 1 april till den 30 november.

c2Fiskekortets giltighet är angivet på kortet och berättigar till fångst av 2 regnbågar per dag för dagkort och 3-dagars kort. För årskort gäller dessutom en maxfångst på 25 regnbågar. Regnbåge får ej återutsättas, vid uppfylld fångstkvot avslutas fisket alt. löses nytt fiskekort.

c3Öring och harr är fredade och ska återutsättas i oskadat skick. Det är förbjudet att fiska efter mal som är fridlyst i Sverige. Vid oavsiktlig fångst av mal ska denna omgående släppas tillbaks i ån. Fisk som sätts tillbaks ska ej tas upp ur vattnet, lossa kroken medan fisken ligger kvar i vattnet.

c4Fiskeförbud råder på markerat område vid Gustavsfors och vid Brokabygden.

c5På sträckor med spinnfiske avses fiske med drag, jigg, spinnare, wobbler och kastflöte. För information om mete, se under rubriken Mete.

c6Fiske från båt, flytring eller kanot är förbjudet i Helge å (B – F).

c7Den som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande, kan avstängas från vidare fiske inom Gustavsfors FvO.

c8Vid fiske utan giltigt fiskekort beslagtas utrustningen och händelsen polisanmäles.