Gustavsfors Fiskevårdsområde

Helgeån flyter genom ett omväxlande och vackert landskap, där ån kantas av lövträd och strandängar, vilka hyser ett rikt och varierat växt- och djurliv. I ån förekommer flera fiskarter, ca. 20, varav de vanligaste är gädda, färna, lake, mört, regnbåge och öring. I ån finns dessutom den fridlysta malen, Sveriges största sötvattenfisk. I Delary Dammsjö förekommer gös som är en populär sportfisk.

Kontaktperson

För information ang fiskeregler, fiskekort mm kontakta:
Ingrid Fridh, Gustavsfors FvO
tel: 070 293 95 19
e-post: ifridh@hotmail.com

Nyhet 2024

– Alla som köper fiskekort i Gustavsfors under 2024 deltar i en utlottning av fiskekort för 2025!

1. Ett säsongskort.
2. Två tre-dagars kort.
3. Ett tredagars kort.

Vinnarna meddelas efter stängning i oktober.

Välj språk

en1    ge1