Gustavsfors Fiskevårdsområde

Helgeån flyter genom ett omväxlande och vackert landskap, där ån kantas av lövträd och strandängar, vilka hyser ett rikt och varierat växt- och djurliv. I ån förekommer flera fiskarter, ca. 20, varav de vanligaste är gädda, färna, lake, mört, regnbåge och öring. I ån finns dessutom den fridlysta malen, Sveriges största sötvattenfisk. I Delary Dammsjö förekommer gös som är en populär sportfisk.

Kontaktperson

För information ang fiskeregler, fiskekort mm kontakta:
Ingrid Fridh, Gustavsfors FvO
tel: 070 293 95 19
e-post: ifridh@hotmail.com

Nyheter 2018

– Fiskesäsongen är förkortad till den 15 oktober

– Vi kommer att sätta ut öring i.st.f. regnbåge

– Fiskekort kommer att säljas via ifiske.se

Välj språk

en1    ge1