1Parkering

Endast markerade parkeringsplatser får användas för uppställning av bilar. Husvagnar och tält hänvisas till Sjöstugans campingplats, Älmhult.

2

Eldning

Får endast förekomma på iordningsställda eldplatser framför vindskydd. När allmänt eldningsförbud råder, gäller detta även för eldningsplatser inom fiskevårdsområdet.

3

Sanitärt

Skräpa inte ner, använd toaletter och sopsäckar.

4

Övrigt

Undvik att störa djurlivet vid ån. Var aktsam om växter. Uppträd på sådant sätt att du inte stör de som bor i närheten av ån. Respektera förbud mot bilkörning på enskilda vägar. Kör försiktigt.